کود ارگانیک سیب

دستورالعمل استفاده از کود ارگانیک در باغات سیب

توصیه های تغذیه ای با توجه به آزمون خاک به شرح ذیل تدوین گرددید:


چالکود (بیوراگانیک، اگرومیک و ۱۲ ۱۲ ۳۶)
تورم جوانه ها (فروت ست مخصوص شرکت نیواگرو)
فندقی شدن میوه: (۲۰ ۲۰ ۲۰ و اسید هیومیک، کلسیم)
آبگیری و افزایش وزن (۱۲ ۱۲ ۳۶ و اسید هیومیک، k60 بهمراه امینو اسید)
برای کنترل آفات(کرم سیب و کنه قرمز) و بیماری ها (لکه سیاه، سفیدک و ...) در سه مرحله استفاده از کیتو اگروسنس درصد خسارات به زیر ۳ درصد رسید، مراحل به شرح ذیل بود:


مرحله اول  : تورم جوانه ها
مرحله دوم :بعد از ریختن گلبرگ ها
مرحله سوم : فندقی شدن میوه

 

 

این باغات بصورت تیمار و شاهد زیر نظر شرکت الوند دانه خمین برند تجاری نیواگرو مورد بررسی قرار گرفته اند همانگونه که در عکس و فیلم ها قابل رویت است در این باغات بر اساس مراحل مختلف رشدی از تغذیه مناسب آن زمان استفاده شد.

 

باغ سید داداش از ارومیه


این باغدار عزیز تا کنون بیشتر از ۲۵ تن عملکرد نداشته با ارتباط با کارشناسان شرکت دانش بنیان نیواگرو از اسفندماه که زمان استفاده چالکود می باشد شروع شده است، توصیه های تغذیه ای با توجه به آزمون خاک به شرح ذیل تدوین گرددید:


چالکود (بیوراگانیک، اگرومیک و ۱۲ ۱۲ ۳۶)
تورم جوانه ها (فروت ست مخصوص شرکت نیواگرو)
فندقی شدن میوه: (۲۰ ۲۰ ۲۰ و اسید هیومیک، کلسیم)
آبگیری و افزایش وزن (۱۲ ۱۲ ۳۶ و اسید هیومیک، k60 بهمراه امینو اسید)


لازم به ذکر است که تغذیه در دوران کم باروی درختان صورت گرفته و افزایش ۴۵ تنی در پی داشته است.


برای کنترل آفات(کرم سیب و کنه قرمز) و بیماری ها (لکه سیاه، سفیدک و ...) در سه مرحله استفاده از کیتو اگروسنس درصد خسارات به زیر ۳ درصد رسید، مراحل به شرح ذیل بود:


مرحله اول تورم جوانه ها
مرحله دوم بعد از ریختن گلبرگ ها
مرحله سوم فندقی شدن میوه

کود ارگانیک سیب

دستورالعمل استفاده از کود ارگانیک در باغات سیب

توصیه های تغذیه ای با توجه به آزمون خاک به شرح ذیل تدوین گرددید:


چالکود (بیوراگانیک، اگرومیک و ۱۲ ۱۲ ۳۶)
تورم جوانه ها (فروت ست مخصوص شرکت نیواگرو)
فندقی شدن میوه: (۲۰ ۲۰ ۲۰ و اسید هیومیک، کلسیم)
آبگیری و افزایش وزن (۱۲ ۱۲ ۳۶ و اسید هیومیک، k60 بهمراه امینو اسید)
برای کنترل آفات(کرم سیب و کنه قرمز) و بیماری ها (لکه سیاه، سفیدک و ...) در سه مرحله استفاده از کیتو اگروسنس درصد خسارات به زیر ۳ درصد رسید، مراحل به شرح ذیل بود:


مرحله اول  : تورم جوانه ها
مرحله دوم :بعد از ریختن گلبرگ ها
مرحله سوم : فندقی شدن میوه

 

 

این باغات بصورت تیمار و شاهد زیر نظر شرکت الوند دانه خمین برند تجاری نیواگرو مورد بررسی قرار گرفته اند همانگونه که در عکس و فیلم ها قابل رویت است در این باغات بر اساس مراحل مختلف رشدی از تغذیه مناسب آن زمان استفاده شد.

 

باغ سید داداش از ارومیه


این باغدار عزیز تا کنون بیشتر از ۲۵ تن عملکرد نداشته با ارتباط با کارشناسان شرکت دانش بنیان نیواگرو از اسفندماه که زمان استفاده چالکود می باشد شروع شده است، توصیه های تغذیه ای با توجه به آزمون خاک به شرح ذیل تدوین گرددید:


چالکود (بیوراگانیک، اگرومیک و ۱۲ ۱۲ ۳۶)
تورم جوانه ها (فروت ست مخصوص شرکت نیواگرو)
فندقی شدن میوه: (۲۰ ۲۰ ۲۰ و اسید هیومیک، کلسیم)
آبگیری و افزایش وزن (۱۲ ۱۲ ۳۶ و اسید هیومیک، k60 بهمراه امینو اسید)


لازم به ذکر است که تغذیه در دوران کم باروی درختان صورت گرفته و افزایش ۴۵ تنی در پی داشته است.


برای کنترل آفات(کرم سیب و کنه قرمز) و بیماری ها (لکه سیاه، سفیدک و ...) در سه مرحله استفاده از کیتو اگروسنس درصد خسارات به زیر ۳ درصد رسید، مراحل به شرح ذیل بود:


مرحله اول تورم جوانه ها
مرحله دوم بعد از ریختن گلبرگ ها
مرحله سوم فندقی شدن میوه

 

کیتواگروسنس مخصوص سیب

 

کیتواگروسنس از طریق فعال سازی برخی ژن های گیاه سبب تولید ترکیبات خاصی می‌شود که گیاه را در برابر شرایط جوی اکولوژیکی نامساعد محافظت می کند.
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های خشکی ، شوری آب و خاک ، گرما و سرمای شدید از اثرات  کیتواگروسنس  در گیاهان است . افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی از دیگر ویژگی‌های کیتواگروسنس است.


مزایای کاربرد کیتواگروسنس :1 - کنترل آفت شامل :

شته ، کنه قرمز ، کنه تارتن ، تریپس ، توتا ، پسیل پسته ،  سرشاخه خوار پسته ، کرم گلوگاه انار ، نماتود  ، کرم ساقه خوار برنج ، کرم سیب و بیماریهای قارچی ( برنج  ، گندم ، باغات ، سیب‌ زمینی و مرکبات ) سفیدک و سفیدک دروغین  ، کرم قوزه پنبه ،  مگس سفید ،  پروانه‌های مینوز در خیار ، گوجه و هندوانه ...2 - افزایش گل انگیزی ،  تشکیل گلهای زیبا  ، درشتی و خوشرنگی میوه ها ، رفع تنش سرما زدگی ، تشکیل جوانه های زایشی بسیار قوی.

کیتواگروسنس ، کود و آفت کش دو منظوره بسیار عالی کاملا ارگانیک نیواگرو با استفاده از دانش و تکنولوژی ویژه در این محصولات با قرار دادن عناصر ریز مغذی تقویت کننده های گیاهی در یک فرمولاسیون متعادل مهندسی شده محصولات منحصر به فردی را به عرضه کشاورزی ارگانیک معرفی نموده است که به طور چشمگیری موجب کنترل آفت و بیماری های قارچی که در باغات و گلخانه ها می گردد.

تنها یک بار استفاده از کیتواگروسنس میزان مصرف آفت کش های شیمیایی به صفر می رسد و این در حالی است که پایه طبیعی و غیر شیمیایی این محصول از طغیان و ایجاد مقاومت در آفت می کاهد.

این محصول در کنترل طیف وسیعی از آفت تاثیر شگرفی داشته است و بدون شک انقلابی در روشهای مدیریت آفات و بیماریهای قارچی محسوب می شود.


کارایی محصول :

 • افزایش مقاومت طبیعی در برابر تنش های محیطی
 • جلوگیری و کنترل چشمگیر بیماری سفیدک ، لب شتری و غربالی و جلوگیری و کنترل کنه و شته و شپشک نخود
 • قابلیت تنظیم میزان دریافت عناصر ریز مغذی و جذب بیشتر محصولات کشاورزی و گلخانه های هیدروپرنیک و کشت های گلخانه ای قابل استفاده در تمام سیستم های آبیاری
 • افزایش کیفیت محصول و بهبود خاصیت انبارداری ، جلوگیری از ترک میوه در مرکبات ، میوه های دانه دار ، گیاهان تزیینی
 • جلوگیری از تلخی مغز سیب ، جلوگیری و کنترل در برابر بیماری های قارچی داخلی ( سفیدک داخلی پیاز و کلم ، سفیدک دروغی کدوئیان و ... )
 • افزایش محصول در سال های کم بازده
 • درشتی و یکنواختی اندازه میوه
 • زودرسی محصول به واسطه هورمون های گیاهی موجود در ترکیب
 • افزایش راندمان فتوسنتز توسط آمینو اسیدها و جذب بسیار بالا از طریق برگ
 • دسترسی گیاه منابع مورد نیاز جهت رشد ، بدون صرف انرژی
 • پشتیبانی موثر از گیاه در شرایط تنش ، گرما سرما ، شوری ، یخبندان ، خشکی
 • جلوگیری از ریزش میوه
 • ترکیبی مناسب از عناصر ضروری و محرکهای طبیعی رشد

 

لیست دیگر کودهای کیتواگروسنس نیواگرو

 

کیتواگروسنس مخصوص سیب

 

کیتواگروسنس از طریق فعال سازی برخی ژن های گیاه سبب تولید ترکیبات خاصی می‌شود که گیاه را در برابر شرایط جوی اکولوژیکی نامساعد محافظت می کند.
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های خشکی ، شوری آب و خاک ، گرما و سرمای شدید از اثرات  کیتواگروسنس  در گیاهان است . افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی از دیگر ویژگی‌های کیتواگروسنس است.


مزایای کاربرد کیتواگروسنس :1 - کنترل آفت شامل :

شته ، کنه قرمز ، کنه تارتن ، تریپس ، توتا ، پسیل پسته ،  سرشاخه خوار پسته ، کرم گلوگاه انار ، نماتود  ، کرم ساقه خوار برنج ، کرم سیب و بیماریهای قارچی ( برنج  ، گندم ، باغات ، سیب‌ زمینی و مرکبات ) سفیدک و سفیدک دروغین  ، کرم قوزه پنبه ،  مگس سفید ،  پروانه‌های مینوز در خیار ، گوجه و هندوانه ...2 - افزایش گل انگیزی ،  تشکیل گلهای زیبا  ، درشتی و خوشرنگی میوه ها ، رفع تنش سرما زدگی ، تشکیل جوانه های زایشی بسیار قوی.

کیتواگروسنس ، کود و آفت کش دو منظوره بسیار عالی کاملا ارگانیک نیواگرو با استفاده از دانش و تکنولوژی ویژه در این محصولات با قرار دادن عناصر ریز مغذی تقویت کننده های گیاهی در یک فرمولاسیون متعادل مهندسی شده محصولات منحصر به فردی را به عرضه کشاورزی ارگانیک معرفی نموده است که به طور چشمگیری موجب کنترل آفت و بیماری های قارچی که در باغات و گلخانه ها می گردد.

تنها یک بار استفاده از کیتواگروسنس میزان مصرف آفت کش های شیمیایی به صفر می رسد و این در حالی است که پایه طبیعی و غیر شیمیایی این محصول از طغیان و ایجاد مقاومت در آفت می کاهد.

این محصول در کنترل طیف وسیعی از آفت تاثیر شگرفی داشته است و بدون شک انقلابی در روشهای مدیریت آفات و بیماریهای قارچی محسوب می شود.


کارایی محصول :

 • افزایش مقاومت طبیعی در برابر تنش های محیطی
 • جلوگیری و کنترل چشمگیر بیماری سفیدک ، لب شتری و غربالی و جلوگیری و کنترل کنه و شته و شپشک نخود
 • قابلیت تنظیم میزان دریافت عناصر ریز مغذی و جذب بیشتر محصولات کشاورزی و گلخانه های هیدروپرنیک و کشت های گلخانه ای قابل استفاده در تمام سیستم های آبیاری
 • افزایش کیفیت محصول و بهبود خاصیت انبارداری ، جلوگیری از ترک میوه در مرکبات ، میوه های دانه دار ، گیاهان تزیینی
 • جلوگیری از تلخی مغز سیب ، جلوگیری و کنترل در برابر بیماری های قارچی داخلی ( سفیدک داخلی پیاز و کلم ، سفیدک دروغی کدوئیان و ... )
 • افزایش محصول در سال های کم بازده
 • درشتی و یکنواختی اندازه میوه
 • زودرسی محصول به واسطه هورمون های گیاهی موجود در ترکیب
 • افزایش راندمان فتوسنتز توسط آمینو اسیدها و جذب بسیار بالا از طریق برگ
 • دسترسی گیاه منابع مورد نیاز جهت رشد ، بدون صرف انرژی
 • پشتیبانی موثر از گیاه در شرایط تنش ، گرما سرما ، شوری ، یخبندان ، خشکی
 • جلوگیری از ریزش میوه
 • ترکیبی مناسب از عناصر ضروری و محرکهای طبیعی رشد

 

لیست دیگر کودهای کیتواگروسنس نیواگرو

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661