کود های آگرومیک

اگرومیک

اگرومیک شرکت دانش بنیان نیو اگرو با داشتن بیشترین ازت محلول و قابل جذب ترکیب با عناصر هیومیک، فولویک، عصاره جلبک دریایی و ریزمغذی ها (آهن، روی، منیزیم ، منگنزو...) جایگزین مناسب کود اوره می باشد.


ویژگی ها:


مناسب برای افزایش رشد ساقه به دلیل داشتن ازت بالا و ترکیب شده با اسید هیومیک و فولویک
مناسب برای توسعه ریشه به دلیل داشتن ترکیبات ریز مغذی
برطرف کننده نیاز گیاه به عناصر میکرو
افزایش گلدهی، تشکیل میوه و عملکرد
بهبود کمیت، کیفیت و تعداد حبه در خوشه


کود های آگرومیک

اگرومیک

اگرومیک شرکت دانش بنیان نیو اگرو با داشتن بیشترین ازت محلول و قابل جذب ترکیب با عناصر هیومیک، فولویک، عصاره جلبک دریایی و ریزمغذی ها (آهن، روی، منیزیم ، منگنزو...) جایگزین مناسب کود اوره می باشد.


ویژگی ها:


مناسب برای افزایش رشد ساقه به دلیل داشتن ازت بالا و ترکیب شده با اسید هیومیک و فولویک
مناسب برای توسعه ریشه به دلیل داشتن ترکیبات ریز مغذی
برطرف کننده نیاز گیاه به عناصر میکرو
افزایش گلدهی، تشکیل میوه و عملکرد
بهبود کمیت، کیفیت و تعداد حبه در خوشه

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661