نتایج استفاده از کود های ارگانیک نیواگرو در مزارع برنج

کود ارگانیک برنج

معرفی محصول :

 کود بیولوژیک ویژه برنج با اثر بر تسهیم وزن خشک بوته و تخصیص ماده خشک بیشتر به دانه سبب افزایش شاخص برداشت میشوند. برخی از محققان، اثر مثبت کود زیستی ازتوباکتر را بر شاخص برداشت گندم اعلام کردند. به نظر میرسد در شرایطی که نیتروژن در اختیار گیاه باشد، فعالیتهای فتوسنتزی افزایش یافته و عملکرد بیولوژیک به واسطه رشد رویشی (ارتفاع بوته بالاتر، سطح برگ و پنجه زنی بیشتر) و زایشی (عملکرد دانه بلا) افزایش می یابد. از طرفی نیز این کود با در اختیار دادن عناصر غذایی مختلف خطر ورس و عقیم سازی خوشه های برنج را بر طرف نموده است.

کیتواگروسنس

 

کیتواگروسنس مخصوص برنج و کرم ساقه خوار برنج

کیتواگروسنس از طریق فعال سازی برخی ژن های گیاه سبب تولید ترکیبات خاصی می‌شود که گیاه را در برابر شرایط جوی اکولوژیکی نامساعد محافظت می کند. افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش های خشکی ، شوری آب و خاک ، گرما و سرمای شدید از اثرات  کیتواگروسنس  در گیاهان است . افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی از دیگر ویژگی‌های کیتواگروسنس است.

مزایای کاربرد کیتواگروسنس :1 - کنترل آفت شامل :


شته ، کنه قرمز ، کنه تارتن ، تریپس ، توتا ، پسیل پسته ،  سرشاخه خوار پسته ، کرم گلوگاه انار ، نماتود  ، کرم ساقه خوار برنج ، کرم سیب و بیماریهای قارچی ( برنج  ، گندم ، باغات ، سیب‌ زمینی و مرکبات ) سفیدک و سفیدک دروغین  ، کرم قوزه پنبه ،  مگس سفید ،  پروانه‌های مینوز در خیار ، گوجه و هندوانه ...2 - افزایش گل انگیزی ،  تشکیل گلهای زیبا  ، درشتی و خوشرنگی میوه ها ، رفع تنش سرما زدگی ، تشکیل جوانه های زایشی بسیار قوی.

کیتواگروسنس ، کود و آفت کش دو منظوره بسیار عالی کاملا ارگانیک نیواگرو با استفاده از دانش و تکنولوژی ویژه در این محصولات با قرار دادن عناصر ریز مغذی تقویت کننده های گیاهی در یک فرمولاسیون متعادل مهندسی شده محصولات منحصر به فردی را به عرضه کشاورزی ارگانیک معرفی نموده است که به طور چشمگیری موجب کنترل آفت و بیماری های قارچی که در باغات و گلخانه ها می گردد.

تنها یک بار استفاده از کیتواگروسنس میزان مصرف آفت کش های شیمیایی به صفر می رسد و این در حالی است که پایه طبیعی و غیر شیمیایی این محصول از طغیان و ایجاد مقاومت در آفت می کاهد.

این محصول در کنترل طیف وسیعی از آفت تاثیر شگرفی داشته است و بدون شک انقلابی در روشهای مدیریت آفات و بیماریهای قارچی محسوب می شود.

کارایی محصول :

 • افزایش مقاومت طبیعی در برابر تنش های محیطی
 • جلوگیری و کنترل چشمگیر بیماری سفیدک ، لب شتری و غربالی و جلوگیری و کنترل کنه و شته و شپشک نخود
 • قابلیت تنظیم میزان دریافت عناصر ریز مغذی و جذب بیشتر محصولات کشاورزی و گلخانه های هیدروپرنیک و کشت های گلخانه ای قابل استفاده در تمام سیستم های آبیاری
 • افزایش کیفیت محصول و بهبود خاصیت انبارداری ، جلوگیری از ترک میوه در مرکبات ، میوه های دانه دار ، گیاهان تزیینی
 • جلوگیری از تلخی مغز سیب ، جلوگیری و کنترل در برابر بیماری های قارچی داخلی ( سفیدک داخلی پیاز و کلم ، سفیدک دروغی کدوئیان و ... )
 • افزایش محصول در سال های کم بازده
 • درشتی و یکنواختی اندازه میوه
 • زودرسی محصول به واسطه هورمون های گیاهی موجود در ترکیب
 • افزایش راندمان فتوسنتز توسط آمینو اسیدها و جذب بسیار بالا از طریق برگ
 • دسترسی گیاه منابع مورد نیاز جهت رشد ، بدون صرف انرژی
 • پشتیبانی موثر از گیاه در شرایط تنش ، گرما سرما ، شوری ، یخبندان ، خشکی
 • جلوگیری از ریزش میوه
 • ترکیبی مناسب از عناصر ضروری و محرکهای طبیعی رشد
آفات برنج :

کیتواگروسنس مخصوص برنج و کرم ساقه خوار برنج

آفات درجه اول برنج که به این گیاه خسارت وارد کرده و باعث کاهش محصول می گردند شامل کرم ساقه خوار، شب پره تک نقطه ای ، سرخرطومی ، زنجره ، کرم سبز برگخوار ، مگس خزانه بوده و آفات درجه دوم برنج شامل سن ، تریپس ، مگس گالزای ساقه برنج و آبدزدک می باشند . در استانهای شمالی کشور ، مهمترین و اصلی ترین آفتی که به مزارع برنجکاری این نواحی آسیب می رساند و در نتیجه باعث کاهش عملکرد محصول می شود ، کرم ساقه خوار برنج است .
امروزه با گسترش مشکلات ناشی از روش های شیمیایی ، روش های مدیریت آفات به ویژه مبارزه ی بیولوژیک از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار شده اند. بر همین اساس شرکت نیواگروباداشتن برترین دانش فنی و کارشناسان مجرب و تجهیزات آزمایشگاهی کامل موفق به کنترل این آفت در تمامی مراحل رشدگردیده است.  با هدف معرفی این آفت (کرم ساقه خوار برنج ) که مبارزه با آنها یکی از شروط اساسی برای برنجکاری می باشد ، مروری استنادی اما مختصر بر تاثیر این آفت بر روی برنج شده است ، آنگاه به شکل شناسی آفت ، نحوه خسارت و نحوه مبارزه اصولی با این آفت اشاره شده است . درپایان  ، موارد مذکور جمع بندی و نتیجه گیری شده است . 

-کرم ساقه خوار برنج


کرم ساقه خوار برنج با نام های کرم ساقه خوا ر آسیایی برنج و کرم ساقه خوار نواری برنج در آسیا و دگر نقاط نامیده می شود . این آفت اولین بار توسط والکر در سال 1863 شناسایی و نام گذاری شده است . ساقه خوارهای برنج شامل 21 گونه شناخته شده می باشد که 18 گونه از آنها به خانواده Pyralidae و 3 گونه دیگر به خانواده Noctuidae و جنس Sesamia تعلق دارند . کرم ساقه خوار برنج حشره ای است که اولین بار در سال 1863 در دنیا شناخته شده است . این پروانه در ایران نیز اولین بار شهریور ماه 1351 د رمزارع تنکابن و رامسر طغیان کرد و پس از ورود این آفت در شهریور 1351 کارشناسان کشاورزی کوششهای زیادی را جهت کنترل آن انجام دادند تا مانع اشاعه آن به مناطق دیگر گردد ، اما متاسفانه نتیجه مثبتی حاصل نشد .-بیولوژی و طرز خسارت :

این آفت در سال 2 تا 3 نسل دارد . سیکل زندگی این حشره در نسل اول در استانهای شمالی کشور اوایل اردیبهشت آغاز می شود . در حدود 20 اردیبهشت لاروهای کرم ساقه خوار تبدیل به شفیره می شوند در 10 روز آینده نیز شفیره تبدیل به پروانه می شود که در15 روز بعد پروانه به حد تخم ریزی می رسد . بهترین زمان مبارزه شیمیایی برای مقابله با نسل اول این آفت در 11-5 روز پس از حداکثر پیک پروانه است . سیکل زندگی نسل دوم کرم ساقه خوار نیز از لاروهای تولیدی از نسل دوم آغاز به کار می کنند که این لاروها پس از حدود 37-21 روز بعد به شفیره تبدیل می شوند ( این عمل در استانهای شمالی کشور حدود اواسط تیر ماه صورت می گیرد ) . یک هفته بعد ، شفیره تبدیل به پروانه می شود و 10 روز بعد به دوران پیک پروانه می رسیم و در این دوران پروانه اقدام به تخم ریزی می کند . به مدت ، 10-1 روز بعد ، تخم ها تبدیل به لارو شده و لاروها از ساقه تغدیه می کنند که در نهایت باعث سفید شدن دانه ها و خوشه ها و پوکی دانه ها می گردد . بهترین زمان مبارزه با نسل دوم این آفت در همین زمان یعنی 10-1 روز بعد از حداکثر پیک پروانه ها می باشد . نسل سوم این آفت ، غالباً موقع برداشت برنج ظاهر می گردد .-تاثیر آفت کرم ساقه خوار برنج بر شیوع دیگر بیماریها در گیاه برنج :


کرم ساقه خوار علاوه بر اینکه اثرات منفی بر رشد و عملکرد گیاه برنج دارد ، باعث شیوع دیگرآفات و بیماریها در این محصول می شود . از جمله این بیماریها می توان به بیماری پوسیدگی ساقه برنج Sclerotium oryzae اشاره کرد که این بیماری پس از حمله کرم ساقه خوار و حشراتی که به ساقه گیاه برنج آسیب وارد می کنند خود را نشان داده و آثار مخرب فراوانی را نیز به همراه دارد .
این بیماری بعد از اواسط مرحله پنجه زنی در مزرعه مشاهده می شود که ابتدا به صورت لکه های کوچک تیره در بخش خارجی غلاف برگ، نزدیک به سطح آب ایجاد می شود که این مرحله یکی از مراحل مهم استفاده کیتواگروسنس کرم ساقه خوار برنج جهت جلوگیری و پیشگیری و مرحله بعدتقویت کنندگی ودر صورت بروزازبین بردن این آفت مهم میباشد.حمله قارچ به ساقه ها و تراکم آن با رسیدن گیاه افزایش می یابد و بیشترین شدت آن در زمان برداشت است. در موارد شدت بیماری گیاه مورد حمله ضعیف شده و روی زمین می افتد و دانه ها نیز کاملا شفاف و پر نمی شود و پودری شدن آنها را می توان مشاهده کرد.در موارد حاد، مرگ ریشه ها بوجود می آید و بدین ترتیب خسارت کلی به محصول وارد می شود.برای کنترل پوسیدگی ساقه استفاده ازکیتواگروسنس مخصوص کرم ساقه خوار زهکشی زمین و خشک کردن مزرعه تا حدی که زمین ترک بردارد و سپس انجام آبیاری در بسیاری از موارد در کاهش اثر بیماری موثر بوده است اگر چه دراین مرحله دیگرتاحدودی به افزایش محصول کمک می کندمرفولوژی :

پروانه نر این حشره به رنگ خاکستری و پروانه ماده به رنگ زرد روشن می باشند و پروانه های ماده بزرگتر از نر هستند . طول بدن پروانه بین 13-10 میلیمتر و عرض آنها با بالهای باز بین 30-20 میلی متر متغیر می باشد ، عرض بدن در پروانه های ماده بیشتر است . پروانه ها تخم های خود را معمولاً روی ساقه و برگ و در امتداد رگبرگها قرار می دهند ؛ رنگ تخم ها ابتدا سفید و سپس زرد شده و در نهایت تیره رنگ می گردند ؛ لارو و شفیره های این پروانه معمولاً به رنگ قهوه ای می باشند .
مناطق انتشار :

موطن اصلی این آفت مناطق حاره و نیمه حاره ی آسیایی می باشد . برای اولین بار در سال 1906 از این حشره بعنوان یکی از خطرناکترین آفات برنج در دنیا نام برده شد . این آفت در کشورهایی از قبیل : ژاپن ، استرالیا ، هند ، ایتالیا ، اسپانیا و . . . شیوع دارد . در کشورمان هم این آفت در تمام مناطق برنجکاری استانهای گیلان و مازندران وجود دارد . اما امروزه این آفت در مناطق برنجکاری استان اصفهان هم گسترش قابل توجهی دارد.خسارت کرم ساقه خوار برنج در ایران در سالهای اول بدلیل نبود اطلاعات کافی نسبت به زندگی این آفت و عدم اجرای روش صحیح مبارزه به قدری زیاد بود که در موارد زیادی کشاورزان از برداشت محصول خود صرفنظر نمودند .مبارزه و راههای دفع آفات :

مبارزه زراعی پاییزه و زمستانه :

در مناطق برنج خیز شمال ایران طبق معمول مزارع برنج را در اواخر تابستان و یا اوایل مهرماه درو می کنند و پس از درو مزارع را همین طور به حال خود رها می کنند. گاهی بقایای برنج را در مزرعه برای تعلیف دام اختصاص می دهند و اوایل اردیبهشت ماه سال بعد مجددا به کشت برنج اقدام می کنند . در فاصله این مدت طولانی این آفت پنهان از نظر کشاورزان به زندگی خود ادامه می دهد . لذا رعایت نکات زیر در کاهش انبوهی آفت بسیار موثر است :

 •  درو محصول برنج باید حتی المقدور از پایین و نزدیک طوقه گیاه صورت گیرد تا هر چه ممکن است لارو کمتری در مزرعه باقی بماند .
 •  جلوگیری از انتقال نشاء های آلوده به زمین اصلی و همچنین رعایت تناوب زراعی در کاهش خسارت آفت بسیار موثر است .
 •  زمین شخم زده را آب تخت نمایند ، این عمل مدتها برای زارعین در زمستان اجباری بود ولی اخیرا پافشاری نمی شود .
 •  خوشه های بریده شده را به مدت چند روز روی زمین در همان مزرعه نگه دارند تا خشک شده و سپس با خرمن کوب هایی که کلش را کاملا خرد می کنند ، به صورت کاه گندم در اورند تا هر چه لارو در داخل ساقه مانده له شده و از بین برود .
 •  علفهای هرز حاشیه مزارع را که پناهگاه لارو در زمستان می باشد ، کنده و بسوزانند.
 •  کاه و کلش باقیمانده در مزرعه را با دقت کامل بسوزانند چون محل زمستان گذرانی حشره است ، در این رابطه کشت دوباره مزارع برنج با شبدر برسیم مفید گزارش شده است .
 •  از خزانه های برنج همه روزه بازدید کرده تا چنانچه پروانه ها تخمریزی کرده باشند برگهای آلوده را چیده و از بین ببرند.
 •  رعایت مقررات قرنطینه داخلی خودداری از حمل و نقل کاه و کلش و نشاء از مناطق آلوده به مناطق غیر آلوده .

کیتواگروسنس مخصوص کرم ساقه خواربرنج جهت مبارزه  با این آفت در خزانه و هنگامیکه بوته های برنج 3 یا 4 برگه می  باشدزیرنظرکارشناسان دارم این پخش شرکت نیواگرونسبت هاتوصیه میگردد. در مزارع اصلی برای مبارزه با نسل اول و دوم آفت  موقع محلول پاشی و نسبت آن و همزمان تقویت کنندگی و افزایش سرعت باشدزیرنظرکارشناسان کنیم فنی شرکت نیواگرو ارائه خواهدشد
 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

 

"نیواگرو بزرگترین تولید کننده و صادر کننده کودهای بیولوژیک و ارگانیک و کلات NPK در ایران و خاورمیانه "

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661