شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود کلات کلسیم بور

معرفی محصول :

شرکت دانش بنیان نیواگر به بکارگیری دو عنصر تعیین کننده  کلسیم (10) و بور (5%) در کیفیت  و کمیت محصول در کنار باعث تقویت گیاه و از طرفی نیز نقش موثری در تعداد گل و میوه ایفا نموده استزمان مصرف کلات کلسیم بور در باغبانی  تا 3 مرحله پس از تشکیل میوه تا قبل از برداشت محصول و در زراعت 2 تا 3 مرحله با شروع ساقه رفتن غلات برای تقویت و جلوگیری از ورسویژگی ها:

 1. کنترل رشد و تقسیم سلولی
 2. کنترل رشد دیواره سلولی
 3. لازم برای جذب و متابولیسم نیترات
 4. تنظیم فعالیت های آنزیمی
 5. لازم برای متابولیسم نشاسته
 6. سوخت و ساز کربوهیدرات ها
 7. سنتز اسید نوکلئیک ها
 8. رشد مریستمی گیاه
 9. مقاومت گیاهان در برابر سرما و بیماری ها
 10. جوانه زدن دانه گرده
 11. انتقال مواد فتو سنتزی به محل مصرف
 12. افزایش تشكیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه

لیست دیگر کودهای کلات نیواگرو

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661