شرکت دانش بنیان نیواگرو محصولاتی صددرصد ارگانیک وکاملا مطابق با آنزیم های بدن انسان را تضمین می کند.

کود کلات پلاس 60 درصد  

معرفی محصول :

کلات پتاسیم (kagro60)  60% 

کلات پتاسیم (kagro60)  شرکت دانش بنیان نیواگرو با بیشترین درصد پتاسیم خالص موجب وزن گیری،  افزایش سایز غده، میوه و پرشدن دانه ها می گردد. همچنین در دانه های روغنی سبب افزایش عیار قند میشود.ویژگی ها :


  1. طراحی شده بر اساس فناوری کلات های پیشرفته
  2. مؤثر در تولید مواد قندی
  3. افزایش کمیت و کیفیت محصولات زراعی و باغی
  4. افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های زنده و غیر زنده   
  5. قابل استفاده بصورت محلولباشی و انواع روش های آبیاریلیست دیگر کودهای کلات نیواگرو

تماس با ما

شرکت الوند دانه خمین

استان مرکزی ، شهر خمین ، قطب صنعتی، خیابان شهید بسارده ، شرکت الوند دانه خمین

تلفن: 08646485174

تلفن مدیریت بازرگانی و فروش داخلی : آقای مهندس مهران رضایی : 09122869554

تلفن کارشناس کشاورزی ، باغبانی ، و تجهیزات گلخانه ای : آقای رضایی : 09199978661